Een mooie activiteit die met succes al geruime tijd plaatsvindt in onze wijk, zal ook deelnemen aan de buurtcamping.

https://nextgenwingchun.business.site/

Wing chun vindt zijn oorsprong in het zuiden van China, ten tijde van de oorlogen tegen de Mantsjoese Qing-dynastie. De legende wil dat de Shaolin-tempel overvallen en platgebrand werd door soldaten van de Manchu. Dezen vreesden dat de Shaolin te sterk gingen worden door de beheersing van het Kung Fu. De meeste inwoners van de tempel werden door verraad gedood, maar toch konden vijf grootmeesters ontsnappen.

Onder de vluchtelingen bevond zich de boeddhistische non Ng Mui, de oudste van de vijf en enige vrouw in de Shaolin-tempel. Zij vestigde zich in de ‘Witte Kraanvogel-tempel’ aan de Taï Leung-berg. Daar wijdde ze haar tijd aan de vechtkunsten en mediteerde om zich te kunnen wreken op de verraders van de Shaolin-tempel. Om dit te kunnen doen was het noodzakelijk een nieuw vechtsysteem te ontwikkelen dat beter zou zijn dan het Shaolin kung fu. Ze zou alle zwakke punten van de Shaolin-technieken gebruiken in haar voordeel.